#_______ SiberSancak.org _______#

Kudüsü Unutma , Türkmenleri Unutma , Uygur Türklerini Unutma , TÜRK DÜNYASINI UNUTMA

Don't forget Jerusalem, Don't forget Turkmen, Don't forget Uyghur Turks, FORGET TO THE TURKISH WORLD

Biz Affedici Degiliz !

We Are Turkish Hacker
EKİP : ~ ILDREGED ~ TEK KALE ~
Mezarlığımıza Hoşgeldiniz !